Om oss

Generelle betingelser

Booking:

Booking av våre turer kan gjøres direkte på nettet eller ved direkte kontakt med våre agenter per e-post.

Kansellering:

Kansellering må skje skriftlig.

Vi vil trekke påløpte utgifter fra innbetalt beløp, størrelse beroende på tidspunkt for avbestillingen.

Avbestillingsvilkår individuelle (1-9 personer)

Inntil 22  dager før aktivitet, 5% gebyr av fullt beløp (vil dekkes transaksjonskostnader)

21 til 8  dager før aktivitet, 50% gebyr av fullt beløp

7 til 0 dager eller mindre før aktivitet, gis ingen refusjon.

Avbestillingsvilkår gruppe (10 personer eller mer)

Inntil 120 dager før aktivitet, full refusjon

Mellom 119-91 dager før aktivitet, 50% gebyr av fullt beløp

Ved avbestilling 90 dager eller mindre før dato, gis ingen refusjon.

Endring av program:

Vi vil fullføre det oppsatte program, men reserverer oss retten til nødvendige endringer. Endringer vil ikke påvirke prisen under forutsetning av at ikke endringer fører til total endring av innholdet på den aktuelle turen. Endring av planene kan bli nødvendig grunnet uventede værforhold eller endring av ruter til samarbeidspartnere. Sikkerheten til våre gjester kommer i første rekke.

Ansvar:

Deltakere på våre turer må selv avgjøre om de er, eller ikke er, mentalt og fysisk tilstand til å gjennomføre opplegget ut fra det som er forventet av dem, uansett hvilken tur de melder seg på. Ingen refusjon gis i tilfelle sykdom eller skader.

Alder må oppgis når det gjøres en reservasjon. Deltakere på våre turer er forpliktet til å følge de anvisninger som blir gitt av turleder. Unnlatelse av å følge anvisinger eliminerer krav om kompensasjon. Vi kan ikke bli holdt økonomisk ansvarlig for ulykker eller skader som følge av at en av våre gjester ikke følger turleders anvisinger. Vi fraskriver oss også ethvert ansvar for ekstra kostnader som en følge av forhold utenfor vår kontroll, som eksempelvis transportkostnader, eller andre tjenester kontrahert av oss fra andre firmaer. Selskapet forbeholder seg retten til å kansellere program når som helst helt til avgangsdato. Deltakere har bare krav på å få refundert maksimum den sum som allerede er innbetalt firmaet.

Våre samarbeidspartnere stiller garanti overfor Sysselmannen på Svalbard for utgifter i forbindelse med eventuelle redningsaksjoner på Svalbard. Tur operatøren kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som skjer utenfor vår/dere kontroll. For deltakelse på våre overnattingsturer og flere dagers turer krever vi at den enkelte deltaker har tegnet individuell reiseforsikring.

DS logo transparent